Przejdź do treści

REKLAMACJA TŁUMACZENIA KROK PO KROKU

artykuł na temat: reklamacja krok po kroku

Jako doświadczona tłumaczka czasem spotykam się z prośbami o wykonanie weryfikacji tekstu przetłumaczonego przez kolegów po fachu. Nie ma w tym nic dziwnego – żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi zna języki obce w stopniu pozwalającym stwierdzić pewne nieścisłości i, co za tym idzie, wzbudzić wątpliwości w kwestii jakości wykonanego przekładu. Tłumaczenie tak samo jak każda inna usługa podlega reklamacji, a Klient ma absolutne prawo do dochodzenia swoich racji. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo jak krok po kroku przeprowadzić procedurę reklamacyjną i wyjaśnić wszelkie kwestie sporne.

REKLAMACJA TŁUMACZENIA – OD CZEGO ZACZĄĆ?

W pierwszym kroku po otrzymaniu przetłumaczonego tekstu potwierdzają Państwo odbiór i zapoznają się z jego treścią. W przypadku braku znajomości języka, na który plik został przełożony warto porównać liczbę znaków i akapitów w tekście przesłanym do tłumaczenia i w dokumencie przetłumaczonym, pamiętając jednak, że może się ona nieznacznie różnić. Jeśli znają Państwo język przekładu i po przeczytaniu otrzymanego tekstu pojawią się wątpliwości co do jego jakości, należy jak najszybciej skontaktować się z wykonawcą usługi. Najwygodniejszym sposobem jest wysłanie tłumaczowi wiadomości zawierającej fragmenty przekładu, które Państwa zdaniem zostały przetłumaczone niewłaściwie. Ponieważ w przypadku tłumaczeń zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, gdzie tłumaczenie traktowane jest jako towar, na zgłoszenie reklamacji mają Państwo całe 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, a tłumacz ma obowiązek rozpatrzyć taką reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania żądania.

JAK PRZEBIEGA REKLAMACJA TŁUMACZENIA

Kolejnym krokiem procedury reklamacji usługi tłumaczeniowej jest zadośćuczynienie Klientowi w przypadku, jeśli zgłoszone wątpliwości okazały się uzasadnione, a w tłumaczeniu wykryte zostały:

  • nieścisłości
  • błędy ortograficzne
  • błędy gramatyczne lub
  • błędy merytoryczne

Najczęściej stosowaną formą zadośćuczynienia jest poprawienie błędów i rabat od wartości wykonanej usługi, jednak taka metoda zastosowanie ma tylko w przypadku błędów mniejszego kalibru. W razie poważnych uchybień Klient może mieć uzasadnione wątpliwości w kwestii zdolności tłumacza do prawidłowego wykonania usługi, a raz nadszarpnięte zaufanie nie tak łatwo odbudować. W takim przypadku Klient może oddać tekst do niezależnego certyfikowanego weryfikatora. Listę takich podmiotów można bez problemu uzyskać na przykład kontaktując się z Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług osoby trzeciej, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kompetencje takiego podmiotu, ponieważ wykonana weryfikacja stanowić będzie podstawę do reklamacji usługi oraz zwrotu pieniędzy i, jako taka, nie powinna pozostawiać pola do wątpliwości. Wybór niezależnego weryfikatora warto uzgodnić z wykonawcą usługi tłumaczeniowej ­– w przypadku uznania reklamacji to właśnie tłumacz poniesie wszelkie koszty weryfikacji.

REKLAMACJA TŁUMACZENIA, A ZWROT PIENIĘDZY

W kolejnym kroku należy poprosić wybranego weryfikatora o wykonanie weryfikacji pod kątem reklamacji usługi tłumaczeniowej. Weryfikacja taka polega na podkreśleniu przez weryfikatora fragmentów tłumaczenia, które jego zdaniem zostały przetłumaczone nieprawidłowo oraz opatrzeniu ich odpowiednim komentarzem. Taki plik należy odesłać z powrotem do tłumacza, który powinien w ciągu 14 dni roboczych odnieść się do zastrzeżeń i zaproponować formę zadośćuczynienia. W przypadku wykazania rażących zaniedbań i błędów, to po stronie tłumacza leży pokrycie kosztów weryfikacji, dokonanie poprawek oraz rekompensata finansowa.

Podsumowując z całą pewnością warto walczyć o swoje prawa, nie tylko ze względów finansowych, ale także w celu podniesienia poziomu świadczonych usług tłumaczeniowych. Nieuczciwi tłumacze, którzy wykonują swoją pracę nierzetelnie i bez odpowiedniej staranności zdecydowanie powinni ponieść konsekwencje takiego zachowania. Wszak nierzadko od jakości tłumaczenia zależeć może nie tylko powodzenie przedsięwzięcia biznesowego, lecz nawet życie i zdrowie ludzi, jak ma to miejsce w przypadku tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn CNC, specyfikacji technicznych obiektów budowlanych czy dokumentów medycznych.