Przejdź do treści

TŁUMACZENIE, LOKALIZACJA, A TRANSKREACJA – CO WYBRAĆ?

Artykuł na temat: tłumaczenia lokalizacja transkreacja

Tłumaczenie, lokalizacja, transkreacja… Którą metodę wybrać, aby osiągnąć zamierzony cel marketingowy? Nie od dziś wiadomo, że zakres tekstów jakie poddawane są każdego dnia procesowi tłumaczenia jest imponujący: od umów cywilno-prawnych i specyfikacji technicznych poprzez teksty reklamowe aż po literaturę piękną. Dlatego też w zależności od rodzaju dokumentu branego na warsztat tłumacz powinien korzystać z różnych narzędzi. I choć nazwy „lokalizacja”czy „transkreacja” mogą brzmieć nieco obco, warto się przekonać i zapoznać z ich charakterystyką w celu dobrania najlepszego rozwiązania dla siebie.

TŁUMACZENIA SĄ JAK KOBIETY – WIERNE NIE SĄ PIĘKNE, A PIĘKNE NIE SĄ WIERNE.

Treść tego angielskiego powiedzenia może dawać do myślenia. Bo czyż oddając dokument do tłumaczenia, nie oczekują Państwo najwyższej jakości usługi i doskonałego pod każdym względem dokumentu w języku obcym? A jednak tłumaczenie rządzi się własnymi zasadami i główna z nich brzmi: tłumaczenie musi być wierne. Tłumacz nie ma prawa ingerować choćby w najmniejszym stopniu w tekst źródłowy, a przekład powinien zachować styl i formę oryginalnej wypowiedzi. W praktyce oznacza to, że jeśli zdecydują się Państwo np. na przetłumaczenie listu motywacyjnego, którego styl będzie bardzo nieformalny, tłumaczenie na język obcy zachowa ten sam sposób wypowiedzi, choć list motywacyjny powinien mieć nieco inny charakter. Tłumaczenie to metoda najczęściej używana w przekładzie dokumentów technicznych, specjalistycznych, umów cywilno-prawnych, gdzie nadrzędnym celem jest uzyskanie ścisłości terminologicznej i najwyższej dokładności, a każde niedopowiedzenie może być brzemienne w skutkach.

LOKALIZACJA STRON INTERNETOWYCH, OPROGRAMOWANIA

Lokalizacja to innymi słowy dostosowanie przekładanego dokumentu do realiów kulturowych kraju języka docelowego. Proces ten, w przeciwieństwie do tłumaczenia, dopuszcza zmiany w tekście dokumentu źródłowego, takie jak dostosowanie formatu daty i czasu, waluty, adaptację grafiki, nazw potraw, itp.. Celem lokalizacji tekstu źródłowego jest stworzenie komunikatu o naturalnym brzmieniu, który zostanie odebrany przed odbiorcę jako znajomy, bezpieczny, budzący zaufanie. W procesie lokalizacji kluczowa jest specyficzna znajomość rynku lokalnego i zrozumienie kultury społeczności docelowej. Kiedy warto wybrać lokalizację zamiast zwyczajnego tłumaczenia? Na pewno w przypadku, jeśli zależy Państwu na podbiciu konkretnego rynku. Wówczas właściwie zlokalizowana strona internetowa może poprawić odbiór Państwa marki wśród lokalnych konsumentów i przełożyć się na większe zainteresowanie oferowanymi produktami bądź usługami. Lokalizacja jest najczęściej stosowana przy tłumaczeniu stron internetowych (wiele międzynarodowych koncernów ma strony dedykowane dla danych rynków lokalnych), oprogramowania komputerowego oraz aplikacji.

TRANSKREACJA NA JĘZYK ANGIELSKI I ROSYJSKI

Czasem zdarza się, że choć z gramatycznego i terminologicznego punktu widzenia wykonany przekład wydaje się być nienaganny, wyraźnie czegoś mu brakuje. Czym jest to „coś”, co zapodziewa się w tłumaczeniu? Najczęściej jest to niewłaściwy dobór metody pracy z tekstem. Niektóre komunikaty nie powinny być „tłumaczone”, a dogłębnie zrozumiane i napisane od nowa z uwzględnieniem zamysłu autora – do tego właśnie służy transkreacja. Jest to narzędzie z pogranicza copywritingu i tłumaczenia, które wymaga zupełnie innego zestawu umiejętności. Celem transkreacji jest wzbudzenie w odbiorcy tych samych emocji, co tekst oryginalny z zachowaniem właściwego kontekstu znaczeniowego. Narzędzie to dedykowane jest do tłumaczenia tekstów marketingowych, pracy z dziełami literatury pięknej, tekstami związanymi ze sztuką i kreatywnością, takimi jak infografiki, nagrania audio, gry komputerowe i wiele, wiele innych.

TŁUMACZENIE, LOKALIZACJA CZY TRANSKREACJA?

Podsumowując, jeśli chcą Państwo przetłumaczyć umowę, dokumentację projektową, specyfikację techniczną lub inny dokument o ściśle specjalistycznym charakterze, najlepszym wyborem będzie skupienie się na tradycyjnym tłumaczeniu. Jeśli przetłumaczona ma zostać strona internetowa, interfejs oprogramowania lub aplikacja mobilna, warto zamówić usługę lokalizacji, która pozwoli uzyskać tekst o naturalnym dla odbiorcy końcowego brzmieniu. Mając do przetłumaczenia broszurę reklamową, teksty marketingowe lub pracę z zakresu literatury pięknej, dobrym pomysłem może być skorzystanie z usługi transkreacji, dzięki której dokument docelowy będzie oddawał to, co najważniejsze dla tego typu tekstów, czyli zamysł, koncepcję, emocje jakie chciał wyrazić jego autor.