Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny www.martawojcik.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 10. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 11. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 12. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo

w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych pozyskanych w trakcie naszej współpracy w zakresie tłumaczeń oraz dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Joanna Wójcik, tłumacz języka angielskiego i rosyjskiego będąca beneficjentem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 o numerze NIP: 5213641211.

2.     we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Martę Joannę Wójcik tłumacza języka angielskiego i rosyjskiego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: kontakt@martawojcik.pl lub pisemnie na adres: Marta Joanna Wójcik, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12, lok. 766;

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy; Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z zawartą z Panią/Panem umową na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń);

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora oraz zewnętrznym dostawcom usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zlecenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy;

7.     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

9.     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to warunek zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy zlecenia;

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.