Cennik

Marta Joanna Wójcik

Tłumacz angielskiego i rosyjskiego

wycena usługi

koszt tłumaczeń pisemnych i ustnych

Wycena tłumaczenia, zarówno ustnego, jak i pisemnego zależy od wielu czynników. Wśród nich można z łatwością wymienić kombinację językową, czas realizacji, rodzaj tłumaczenia ustnego, format dokumentu do tłumaczenia oraz poziom zaawansowania leksyki. Dlatego właśnie każdy projekt podlega indywidualnej i bezpłatnej wycenie. Jak w każdej branży usługowej, ceny wahają się w zależności od wykonawcy. Proponowane przeze mnie stawki wynikają z najwyższej jakości tłumaczeń, którą osiągnęłam dzięki wykształceniu i wieloletniemu doświadczeniu. Korzystając z moich usług mogą mieć Państwo absolutną pewność, że otrzymają nie tylko doskonałe, wolne od błędów tłumaczenie, lecz także indywidualne podejście do każdego projektu. 

W przypadku tłumaczenia pisemnego stawki zaczynają się już od 40 zł netto za stronę rozliczeniową lub 0,16 zł za słowo źródłowe, w zależności od Państwa preferencji.

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku tłumaczenia ustnego. Ten rodzaj usługi rozlicza się tzw. blokami. Jeden blok tłumaczeniowy obejmuje 4 godziny zegarowe i jest minimalną jednostką tłumaczeniową, co oznacza, że nie istnieje możliwość zamówienia usługi tłumaczenia tylko na jedną godzinę. Wynika to z faktu, iż każde zlecenie poprzedzone jest wielogodzinnym procesem przygotowania, który obejmuje stworzenie dedykowanego glosariusza na podstawie dostępnych zasobów internetowych oraz zapoznanie się z udostępnionymi przez Państwa materiałami, takimi jak prezentacje, korespondencja biznesowa, agenda spotkania.

Ceny jednego bloku tłumaczenia ustnego zaczynają się już od 500 zł netto.

jedna strona tłumaczeniowa

już od

0

PLN + VAT

jeden blok (4 godziny)

już od

0

PLN + VAT

termin realizacji tłumaczeń

Ponieważ Państwa potrzeby, także pod względem terminu realizacji, często różnią się od siebie, oferuję dwa tryby tłumaczenia pisemnego. Tryb standardowy obejmuje tłumaczenie do 10 stron rozliczeniowych dziennie lub do 2500 słów. Tłumaczenie realizowane jest w dni robocze, począwszy od wyznaczonego podczas wstępnej wyceny terminu. Tryb ekspresowy przeznaczony jest dla Klientów, którzy potrzebują tłumaczenia „na już i na wczoraj”. W przypadku tak wyjątkowych wymagań, usługę tłumaczenia pisemnego świadczę także w dni wolne od pracy poza standardowymi godzinami. Dzienne możliwości tłumaczeniowe w trybie ekspresowym sięgają od 15 do 18 stron rozliczeniowych, w zależności od stopnia skomplikowania leksyki oraz formatu dokumentu. Tłumaczenie w trybie ekspresowym rozliczane jest indywidualnie, wiąże się ono z dopłatą od 50% do 100% do wartości zlecenia netto.

warto wiedzieć

Wspomniane powyżej ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Są to ceny netto, co oznacza, że do każdej wspomnianej kwoty doliczyć należy wartość podatku VAT (+23%). Wszystkie usługi rozliczane są na podstawie wystawianych faktur VAT, których całkowita kwota zawsze uzgadniana jest z Klientem przed podjęciem zlecenia.

NA TEMAT TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

Wiążącym elementem współpracy jest potwierdzenie przez państwa zlecenia tłumaczeniowego i oficjalne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przeze mnie. W momencie otrzymania takiego potwierdzenia, zawarta zostaje umowa cywilna między tłumaczem i Klientem, która zobowiązuje tłumacza do świadczenia usługi tłumaczeniowej na zlecenie Klienta, zaś Klienta do opłacenia ustalonej wcześniej kwoty za wykonanie takiego zlecenia. W przypadku odwołania zlecenia już po jego potwierdzeniu, tłumacz ma prawo do uzyskania rekompensaty z tytułu utraconego zarobku.

Pliki do tłumaczenia oraz dokumenty już przetłumaczone zazwyczaj dostarczane są za pośrednictwem poczty e-mail, w szczególnych przypadkach mogą być dostarczone osobiście lub za pomocą internetowej platformy do wysyłki plików.

Potwierdzenie zlecenia tłumaczeniowego i akceptacja wyceny są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wyżej wymienionych warunków świadczenia usług tłumaczeniowych.

NA TEMAT TŁUMACZEŃ USTNYCH

Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie bloków tłumaczeniowych, lub tzw. półdniówek, które obejmują 4 godziny zegarowe.

Do podstawowej ceny usługi doliczany jest koszt dojazdu oraz ewentualna akomodacja tłumacza na miejscu tłumaczenia. Koszty te pokrywane są przez Klienta.

Wiążącym elementem współpracy jest potwierdzenie przez państwa zlecenia tłumaczeniowego i oficjalne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji przeze mnie. W momencie otrzymania takiego potwierdzenia, zawarta zostaje umowa cywilna między tłumaczem i Klientem, która zobowiązuje tłumacza do świadczenia usługi tłumaczeniowej na zlecenie Klienta, zaś Klienta do opłacenia ustalonej wcześniej kwoty za wykonanie takiego zlecenia. W przypadku odwołania zlecenia już po jego potwierdzeniu, tłumacz ma prawo do uzyskania rekompensaty z tytułu utraconego zarobku.

Potwierdzenie zlecenia tłumaczeniowego i akceptacja wyceny są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wyżej wymienionych warunków świadczenia usług tłumaczeniowych.